Budeme vypomáhat kulturní komisi města Brušperka s přípravou akce Den dětí