Několik členů skautů bude vypomáhat s organizací akce Noc kostelů.