Oddíl

Jsme kluci a holky z Brušperku a okolí, Náš oddíl se dělí na celkem 5 skupin, ve kterých spolu trávíme většinu skautského času. Jsme členy Junáka – českého skauta, největší a nejznámější výchovné organizace pro děti a mládež v Česku.

Společně se pravidelně setkáváme na schůzkách, hrajeme hry, plánujeme a podnikáme výpravy, učíme se novým věcem, zažíváme dobrodružství, děláme dobré skutky a nebojíme se žádných výzev. Našimi průvodci jsou vedoucí a ti nejzodpovědnější z nás navíc svým vedoucím pomáhají při přípravách schůzek a akcí – to jsou tzv. rádci. 

Hrajeme hry, při kterých si protáhneme svaly nebo vyzkoušíme nové dovednosti. Jezdíme na jedno- i vícedenní výpravy zkoušíme různé sporty a technické vychytávky, zapojujeme fantazii, poznáváme sami sebe a posilujeme svůj charakter, poznáváme historii a přírodu, pomáháme v okolí. 

Závěrem skautského roku je náš 13denní tábor, kde se sejdeme jako celý oddíl. Spolu se podílíme na jeho chodu – třeba při hlídání tábora nebo vaření a učíme se tu dovednostem, jako je štípání dříví, zdravověda, táboření a další. Na vlastní kůži testujeme, jestli se dokážeme postarat o sebe i o ostatní. 

Učíme se především hrou a až vyrosteme, budou z nás samostatní občané, na které bude spolehnutí a kterým nebude cizí pobyt v přírodě, pomoc druhým, spolupráce, fair play nebo zodpovědnost. 🙂