Pro letošní tábor předkládáme přihlášku a posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

posudek o zdravotní způsobilosti dítěte 2016

 

Přihláška na skautský tábor 2016