Správný skaut je vždy vybaven. Mezi vybavení skauta patří tzv. KPZ (krabička poslední záchrany). Když se člověku něco nečekaného stane, tak by v této krabičce měly být ty nejpotřebnější veci k řešení problémů. Na obrázku jsou vyobrazeny ty nejznámější potřebné věci.

KPZ