Rodiče se často ptají

V čem je skauting odlišný od zájmových kroužků?

Nespornou výhodou skautingu je důraz na všestranný rozvoj dítěte: na skautských akcích není nouze o pohyb, zamyšlení, trénování dovedností, přátelství, dobré skutky nebo spolupráci. To vše pod dohledem dospělých vedoucích – průvodců a mentorů. Proto si vaše dítě ze skautu odnese celoživotní zážitky, silná přátelství, sebedůvěru, samostatnost a hodnotový základ, díky kterému mu nebude cizí pomoc druhým, čest, smysl pro spravedlnost nebo pravdomluvnost.

Nejen díky odborkám dítě získá spoustu nových dovedností, které uplatní i v profesním životě.

Skauting je velkou životní příležitostí. To také znamená, že si v něm každý najde to, co jej baví. K dispozici jsou desítky volitelných výzev, tzv. odborek, které mohou nasměrovat životní cestu dítěte, ať už se stane Spisovatelem, Elektrotechničkou, Atletkou, Ekologem nebo třeba Divadelnicí. Dospívající skauti a skautky se mohou zásadně podílet na přípravě schůzek, výprav i táborů a pokud chtějí, postupně se z nich stávají další dospělí dobrovolníci – vedoucí, táboroví kuchaři, pořadatelé lokálních i celostátních akcí a celkově lidé, jejichž nápady mění jejich okolí, společnost i svět k lepšímu.

Kolik volného času skauting vyžaduje?

Nejdelší dobu mimo domov dítě stráví v létě na táboře. Obvykle 13 dní plných přírody a dobrodružství… a že je tam moc krásně!

Letní skautský tábor je 13denní, obvykle jej máme v období druhých turnusů (tedy od poloviny července). Po skautském táboře až do začátku září pravidelné schůzky nejsou.

Je ale třeba pamatovat, že skauting je především dobrovolný. Nikdo se nebude zlobit, že se vaše dítě nějaké společné akce nezúčastní. Alespoň za předpokladu, že dítě ze schůzky či výpravy omluvíte řádně a včas.

Účast na skautských závodech není skokem do neznáma. Děti v nich trénují své nabyté dovednosti.

Skautská činnost nekončí v oddíle. Každý rok se konají skautské závody – ob rok se střídá ten pro skauty a skautky od 11 do 14 let (Svojsíkův závod) a pro skauty a skautky od 8 do 10 let (Závod vlčat a světlušek). Slouží k otestování vlastních dovedností, poměření sil s kamarády, poznávání nových lidí z okresu/kraje/republiky a nakonec k budování důvěry a spolupráce v samotné družině. Podle úspěšnosti družiny mohou děti strávit až 3 víkendy (základní, krajské, celostátní kolo) na této akci. 

Mé dítě má specifické potřeby (dieta, smyslová či pohybová omezení a jiné), je pro něj skauting vhodný?

Ve většině případů ano! Skauting je velice inkluzivním prostředím, ve kterém se na odlišnosti obvykle nehledí. Konkrétní případ však, prosíme, zkonzultujte s vedoucím vybrané družiny. Nejen, že tyto skutečnosti je nutné vědět pro bezpečnost všech dětí a přípravu programů, ale také se může stát, že z kapacitních důvodů nebude možné do družiny přijmout např. zcela nesamostatné dítě.

Jak mám postupovat při přihlášení dítěte do oddílu a kdy je to nejvhodnější?

Skautské schůzky jsou plné radosti. Určitě se na nich bude líbit i neskautům.

Nejvhodnější měsíce k přihlášení dítěte do skautu jsou září, říjen a leden, tedy měsíce, kdy probíhají nábory nebo evidence členů.

Pokud máte zájem o přihlášení dítěte, zkontaktujte vedoucího družiny, do které chcete své dítě přihlásit, a domluvte se na návštěvě na ukázkové schůzce.

Pokud se dítěti v novém kolektivu zalíbí, dostanete kromě základních informací ohledně potřebného vybavení a dalších tipů pro rodiče nováčků také papírovou přihlášku k vyplnění, stačí ji přinést na příští schůzku dítěte. Také je možné ji vyplnit elektronicky a vytisknout již vyplněnou.

Kdo se o děti stará?

Skautští vedoucí pracují jako tým, aby mohli dětem přinést kvalitní, naučný a bezpečný program.

Zodpovědnost za bezpečnost dětí, naplňování výchovných cílů skautingu a fungování oddílu mají dospělí vedoucí – dobrovolníci bez nároku na finanční honorář. Při své práci využívají metodiky skautského programu a berou ohled na specifické zájmy a potřeby dětí. 

Kromě vedoucích se budete v oddílech setkávat také s rádci a rádkyněmi. Ti mají na starosti jednotlivé družiny, je jim od 13 let výš a na programu úzce spolupracují s vedením oddílu.

Jak je zajištěna bezpečnost dětí?

Bezpečnost dětí je prioritou všech oddílů a lidí působících v nich. Ačkoli jakákoli rizika nelze vyloučit, dodržováním základních pravidel a zásad je dokážeme úspěšně minimalizovat.

Vzájemná důvěra je jedním z předpokladů bezpečnosti.

Klíčem je vzájemná důvěra rodičů a vedoucích a dostatečná informovanost vedoucích. Obtíže, omezení a specifické potřeby dítěte (diety, smyslová či pohybová omezení, nutnost brát léky aj.) jsou základní důležité informace, které vedoucí musí vědět pro zajištění bezpečnosti jak konkrétního dítěte, tak všech ostatních účastníků dané akce. Znalost limitů a potřeb dětí vytváří bezpečné prostředí, ve kterém se všichni (děti i vedoucí) znají a dobře vědí, co od sebe očekávat a na co být připravení.

Tyto znalosti potřebujeme, protože věříme, že nejlepší ochranou před nebezpečím je dobrá prevence. Jinými slovy, abychom děti mohli naučit, jak se v určitých situacích chovat zodpovědně a bezpečně, musí si danou situaci vyzkoušet. Ať už jde o sekání dřeva sekyrou nebo poskytnutí první pomoci, dětem vše důkladně vysvětlíme, názorně ukážeme a pod dohledem si danou činnost vyzkouší. S dalším tréninkem ji později zvládnou sami, sebejistě a bezpečně.

Skautští vedoucí podstupují průběžné vzdělávání – aby mohli vést oddíl, musí absolvovat zdravotnický kurz a skautské zkoušky. Ty jsou mimo jiné certifikovány MŠMT. Kromě toho ale mají celou řadu rozšiřujících vzdělávacích kurzů – vodácké kurzy, lanové aktivity nebo kurzy, které je inspirují zkoušet některé věci trochu jinak a inovovat svůj program spolu s tím, jak se vyvíjí vzdělávací nástroje.

A kdyby náhodou krizová situace přerostla momentální znalosti vedoucích, nepřetržitě po celý rok funguje Skautská krizová linka. Na tu se skautští vedoucí či členové mohou obrátit v případě, že nejde o závažnou a život ohrožující situaci řešitelnou zavoláním na tísňová čísla integrovaného záchranného systému. Operátor linky poradí s řešením mimořádné situace nebo pomůže sehnat podporu – např. v oblastech práva, pojištění, komunikace nebo psychologie.

Je dítě na skautských akcích pojištěno?

Bez pojištění by to nešlo. Ani na suchu, ani ve vodě.

Všechny děti jsou na všech akcích Junáka – českého skauta úrazově pojištěny, a to i v případě, že v danou dobu nejsou členy organizace. Případné čerpání pojistky doporučujeme rodičům řešit přímo s vedoucím oddílu, případně se obrátit na kancelář skautského ústředí.