Děkujeme za podporu !

Děkujeme za finanční a hmotnou podporu nadaci ČEZ, městu Brušperk a společnosti HYUNDAI

Nadace ČEZ nám poskytla finanční příspěvek ve výši 40 000 Kč Z finančních prostředků byly zakoupeny 4 luky, šípy, 4 žíněnky, 6 podsadových plachet a 4 celty.

Město Brušperk nám poskytlo finanční příspěvek ve výši 35 000 Kč Z finančních prostředků byl zakoupen solární panel, nabíjecí stanice, foto tiskárna a materiál na oddílovou činnost.

Společnost HYUNDAI nám poskytla finanční příspěvek ve výši 15 000 Kč a hmotné ceny (reflexní prvky, hrníčky a dárkový koš) Z finančních prostředků byly spolufinancovány podsadové plachty, luky a celty.

HYUNDAI sponzorský program